DZIAŁ PROJEKTOWANIA

W celu zaspokojenia oczekiwań klientów naszej firmy, zespół naszych inżynierów oferuje usługi w szerokim zakresie zagadnień związanych z projektowaniem maszyn i urządzeń, prowadzeniem fazy badawczo rozwojowej ii wsparciem produkcji.
 
PROJEKTOWANIE MECHANICZNE

W naszej firmie, w procesie projektowania wykorzystujemy korzystamy z zaawansowanego oprogramowania CAD w postaci systemów Siemens NX i Dessault Systemes CATIA. ​Oferujemy również usługi dla kontrahentów zewnętrznych z wykorzystaniem wymienionego wyżej oprogramowania.
Nasza oferta pokrywa każdą możliwą fazę powstawania nowego produktu:

 • Analiza wymagań
 • Stworzenie koncepcji
 • Przygotowanie projektu szczegółowego i definicję produkcyjną
 • Wsparcie procesu wytwarzania
 • Wsparcie produktu w jego kolejnych fazach życia

 

ANALIZY

Posiadamy możliwości przygotowania analiz strukturalnych projektowanych komponentów i maszyn z wykorzystaniem zarówno klasycznych metod obliczeniowych jak i FEM. Jesteśmy w stanie wykonać analizy przepływowe i transferu ciepła z przy pomocy posiadanego oprogramowania CFD.

 

PROJEKTOWANIE SYSTEMOWE

W zakresie oferowanych przez nas usług znajduje się projektowanie złożonych urządzeń i instalacji wymagające podejścia systemowego do zagadnienia. W zakres tego rodzaju realizacji wchodzi:

 • Analiza zależności systemowych pomiędzy elementami składowymi przedmiotu realizacji, ​
 • Eliminowanie ​interferencji geometrycznych I funkcjonalnych
 • Zagadnienie projektowania optymalnego
 • Rozwiązanie kinematyczne dla części ruchomych
 • Integracja układów napędowych
 • Dobór I integracja czujników
 • Synteza układu sterowania i przygotowanie oprogramowania urządzenia

 

WALIDACJA TEORETYCZNA PROJEKTU

CROWD oferuje wsparcie procesu projektowania poprzez tworzenie modeli matematycznych i prowadzenie symulacji komputerowych. W zakres oferty wchodzi:

 • Przygotowanie modeli matematycznych systemów o różnym stopniu złożoności
 • Realizacja symulacji komputerowych z wykorzystaniem stworzonych modeli,
 • Jeśli zachodzi taka konieczność, budowa modeli fizycznych w celu weryfikacji modeli obliczeniowych
 • Przygotowanie i interpretacja otrzymanych wyników

 

TESTY OBIEKTÓW FIZYCZNYCH

W tym zakresie oferta naszej firmy pokrywa:​

 • Przygotowanie koncepcji testu
 • Syntezę planu testu
 • Projekt i budowę instalacji testowej
 • Realizacja testu
 • Zebranie, przetworzenie i analizę danych
 • Przygotowanie konkluzji w oparciu o otrzymane wyniki

 

WSPARCIE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

W tym zakresie oferujemy:

 • Szkolenie personelu użytkownika
 • Przygotowanie dokumentacji eksploatacyjnej
 • Analizę danych niezawodnościowych
 • Przygotowanie I realizację modyfikacji i usprawnień
 • Projektowanie z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej
© Crowd 2024